Foreningscentret Pedersholm
Brugerstyrede centre/huse
Indgang til Pedersholm og parkeringsplads.

Foreningscentret Pedersholm