Foreningscentret Pedersholm

Brugerråd

Brugerrådet leder den daglig drift og anviser lokaler. En gang årligt afholdes et "stormøde" hvor brugerrådet vælges og ønsker til inventar, ændringer og meget andet behandles. Efter Stormødet forsøger brugerrådet at få så meget ud af den faste bevilling som muligt. Brugerrådet holder møde 4-6 gange årligt, møderne er lukkede.

Generel kontakt til brugerrådet er brugerraadet@pedersholm.info.

Rolle / Opgaver Navn Forening
Formand / rengøring Joakim Soya Eksperimenterende Danske Radioamatører
Medlem / Birger Tykskov Marineforeningen for Frederikssund og Omegn
Medlem Køkken:  Kaffemaskiner mm Kai Clausen  Flyvevåbnets soldaterforening/Forsvarsbrødrene
Medlem / Rengøring Vivi Helver Tempo radioklub
Medlem /  sekretær , Pedeller Bjarne Mandrup Fotoklub
Medlem / Økonomi og Pedeller, Nøgler (telefon 21269236) Jens Christensen

Ældre sagen

Medlem / rengøring  Flemming Bjaler Cykelklubben VikingSuppleant Vakant

Referater fra møder og andre dokumenter.

Opdateres på grund af web tilgængelighed fra PDF til tekst.

Dato Møde Referat
24 Januar 2023 Brugerrådsmøde

24 Januar 2023