Foreningscentret Pedersholm

Brugerråd

Brugerrådet leder den daglig drift og anviser lokaler. En gang årligt afholdes et "stormøde" hvor brugerrådet vælges og ønsker til inventar, ændringer og meget andet behandles. Efter Stormødet forsøger brugerrådet at få så meget ud af den faste bevilling som muligt. Brugerrådet holder møde 4-6 gange årligt, møderne er lukkede.

Næste møde er 7 December 2020

Generel kontakt til brugerrådet er brugerraadet@pedersholm.info.

Rolle / Opgaver Navn Forening
Formand / rengøring Joakim Soya Eksperimenterende Danske Radioamatører
Medlem / Nøgler (telefon 21269236) Jørgen Aagaard Garderforeningen
Sekretær / Kaffemaskiner mm Kai Clausen  Flyvevåbnets soldaterforening/Forsvarsbrødrene
Medlem / Rengøring Vivi Helver Tempo radioklub
Medlem / Pedeller Bjarne Mandrup Fotoklub
Medlem / Økonomi og Pedeller Jens Christensen Ældre sagen
plads til sekundære brugere Vakant Reservert til Aftenskoler mm.
Suppleant Flemming Bjaler

Cykelklubben Viking

Suppleant Vakant

Observatør til brugerrådsmøder er Pia Rogren Simonsen, fra kultur og fritid.

Referater fra møder og andre dokumenter.

Dato Møde eller information
28 september 2020 Brugerrådsmøde 28 september 2020
Juli 2020 Brugerråds status for 2019 og fortsættelse i 2020
27 Juli 2020 Brugerrådsmøde 27 juli 2020
11 Juni 2020 Brugerrådsmøde 11 Juni 2020
6 Marts 2020 Brugerrådsmøde 6 marts 2020
10 Februar 2020 Brugerrådsmøde10 Februar 2020
6 Januar 2020 Brugerrådsmøde 6 januar 2019
18 November 2019 Brugerrådsmøde 18 november 2019
1 Oktober 2019 Brugerrådsmøde 1 oktober 2019
13 August 2019 Brugerrådsmøde 13 august 2019
17 Juni 2019 Brugerrådsmøde 17 juni 2019
15 April 2019 Brugerrådsmøde 15 april 2019
25 Marts 2019 Brugerrådsmøde 25 marts 2019
Beretning for 2018 fra stormøde i 2019
Beretning 2018